Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

Στο σχολείο μας λειτουργούν τα εξής τμήματα:

 • 3 τμήματα Α' Λυκείου
 • 4 τμήματα Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας
 • 4 τμηματα Β΄Λυκείου Κατεύθυνσης
  • 2 τμήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης
  • 1 τμήμα Θετικής Κατεύθυνσης
  • 2 τμήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
 • 3 τμήματα Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας
 • 4 τμήματα Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
  • 1 τμήμα Θεωρητικής Κατεύθυνσης
  • 1 τμήμα Θετικής Κατεύθυνσης
  • 2 τμήματα Τεχνολογικής (Κύκλος  Πληροφορικής και Υπηρεσιών)