Τμήματα Κατεύθυνσης

Τμήματα Β' Λυκείου

Το τμήμα Θεωρητικής κατεύθυνσης ΘΒ1 απαρτίζεται από τους παρακάτω μαθητές:

Επώνυμο Όνομα
Μουρελάτου Τζένη
Μπαλάφας Γιάννης
Ζαζάρα Μαρία

1ος Απουσιολόγος: Μουρελάτου Τζένη

2ος Απουσιολόγος: Ζαζάρα Μαρία

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χ. Μπούτσικας

End Faq