ΓΕΝΙΚΟ     ΛΥΚΕΙΟ     ΑΙΓΙΝΑΣ 

   ΓΡΑΦΕΙΟ   ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ