Το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Γενικού Λυκείου Αίγινας, ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2005, με σκοπό να εκπληρώσει τους παρακάτω στόχους :

   Ατομική Συμβουλευτική σε μαθητές/τριες κάθε τάξης για τους προβληματισμούς τους όσον αφορά την επιλογή κατεύθυνσης ή Σχολής και για τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους μπροστά στην επαγγελματική προοπτική

   Παροχή πληροφόρησης που αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα , το περιεχόμενο σπουδών στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ καθώς και τις άλλες διεξόδους μετά το Λύκειο

    Παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές της Γ Λυκείου

    Συναντήσεις και ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων για οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά , στο να πάρουν τις καλύτερες , κατά το δυνατόν , αποφάσεις για το μέλλον τους

   Οργάνωση και συντονισμό ημερίδων και προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους

  :  Αγ. Βαρβάρας 15  18010 - ΑΙΓΙΝΑ

&  :  2297026273       

:  grasep@lyk-aigin.att.sch.gr       Καλώς ήρθατε στην ηλεκτρονική σελίδα μας !!! Καλή περιήγηση και καλή ακρόαση !!!